LERK’s Venner

En støtteforening til Lem Rideklub.

Formål:

Støtteforeningens formål er at være med til at skabe gode rammer for rideklubben og dens medlemmer, både økonomisk og socialt, så vi kan have en god og hyggelig rideklub i mange år endnu.

Foreningens arbejde:

·       Vi støtter økonomisk op om forskellige ønsker til rideklubben og i ridecenteret.

·       Vi støtter økonomisk op om ønsker til stalden.

·       Vi hjælper med at afholde udgifter til klubchampionat, samt det praktiske omkring pokaler mv.

·       Vi afholder udgifter til forskellige diverse poster. Ex. indkøb af falckkasse, bidrag til udgifter ifm. arbejdsdage og lignende.

·       Vi støtter gerne med tilskud til diverse arrangementer arrangeret af rideklubben til fordel for medlemmerne.

  •   I samarbejde med LERKs bestyrelse hjælper vi med at afholde arrangementer, rytterlejr og lign. i LERKs regi.

·       I samarbejde med LERKs sponsorudvalg er vores opgave at, tegne annoncer til rideklubbens hjemmeside og til at tegne kontrakter om reklameskilte i ridehallerne.

  •   I forbindelse med stævner, arbejdsdage og andre arrangementer hjælper vi med at ekspedere i og indkøbe de nødvendige varer til salg i kiosken. 

Foreningens indtægter:

Indtægterne til LERKs Venner erhverves ved kontingent-indbetalinger samt indtægter fra sponsorskilte og procenter fra OK tanken.

Det er meget vigtigt for os at få flere medlemmer, så vi kan fortsætte med at støtte LERK.

Vi vil gerne opfordre jer alle til at melde jer ind i LERKs Venner, så I kan hjælpe os med at støtte op om rideklubben. Som en ekstra hjælp kan I tilknytte jeres betalingskort til OK appen, gå ind på sponsorstøtte og vælge Lem Rideklubs Venner, på den måde bidrager I rideklubben hver gang I tanker. (Det er ganske gratis)

Medlemskab af LERKs venner koster 150 kr. pr år.

Medlemskortet er personligt.

Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsen for LERK's Venner lige her 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram